Hotel Shubham Prestige, Karmanghat

plot no 6,7 and 8, Hanuman nagar, Karmanghat, Hyd

040- 29335999
9246184447
6301447202

07:30 AM
to
11:30 PM

Rooms

Restaurants